FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सम्पति विवरण फारम २०७८ २०७८-०७९ 08/08/2021 - 17:34 PDF icon सम्पत्ति_विवरण_फाराम.doc_.pdf
कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम स्थानीय तह २०७८-०७९ 08/08/2021 - 17:33 PDF icon कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम गापा-2-3.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा २०७७/०७८ 02/26/2021 - 11:23 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा.pdf
सनाखत सिफारिस फारम नमुना। २०७७/०७८ 01/07/2021 - 11:35 PDF icon खनाखत फारम.pdf
विवाहको सूचना फारम २०७५/०७६ 08/25/2018 - 23:06 उपलब्ध छैन
सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम २०७४/०७५ 08/25/2018 - 15:02 PDF icon सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम.pdf
बसाईसराई दर्ता फारम २०७४/०७५ 08/25/2018 - 15:00 PDF icon बसाईसराई दर्ता फारम.pdf
जन्म दर्ता फारम २०७४/०७५ 08/25/2018 - 14:58 PDF icon जन्म दर्ता फारम.pdf
मृत्यु दर्ता फारम २०७४/०७५ 08/25/2018 - 14:57 PDF icon मृत्यु दर्ता फारम.pdf