FAQs Complain Problems

२०७४/०७५

जनता आवास कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४

रुपनी गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यविधी हाल २०७४