FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्रवान सम्वन्धी सूचना।

यसै गा.पा. को वडा न‌ं. २ अन्तर्गत लौवापार फिल्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा १५ वेडको अस्पताल रु. १८,२००००००।- को लागतमा निर्माण गर्न E-biding Tender सूचना आव्हान गरीएको छ।

च्याफकटर मेसिन खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्रकाे सूचना।

Pages