FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सम्बन्धि सूचना।

२०८०/०८१ 04/16/2024 - 10:56

उन्नत धानको वीउ खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सम्बन्धि सूचना।

२०८०/०८१ 04/16/2024 - 10:49

प्लाष्टिक चार्जर स्प्रेयर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सम्बन्धि सूचना।

२०८०/०८१ 04/16/2024 - 10:47

दररेट पेश गर्ने आव्हानको सूचना।

२०८०/०८१ 04/03/2024 - 17:21

कार्यालय संचालनको लागि आवश्यक समानहरुको शिलबन्दी दररेट पेश गर्न आव्हानको सूचना।

२०८०/०८१ 04/03/2024 - 17:19

खाजा/खाना तथा चियानस्ताको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

२०८०/०८१ 04/03/2024 - 17:16

दर रेट सहित पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

२०८०/०८१ 01/11/2024 - 13:39

Notice for technical specification of Ambulance

२०७९/०८० 05/15/2023 - 09:53

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्रवान सम्वन्धी सूचना।

२०७९/०८० 01/31/2023 - 17:27

यसै गा.पा. को वडा न‌ं. २ अन्तर्गत लौवापार फिल्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा १५ वेडको अस्पताल रु. १८,२००००००।- को लागतमा निर्माण गर्न E-biding Tender सूचना आव्हान गरीएको छ।

२०७९/०८० 09/30/2022 - 16:01

Pages