FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउ-पत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना

२०८०/०८१ 05/12/2024 - 11:32

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत/आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना

२०८०/०८१ 05/12/2024 - 11:24

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना।

२०८०/०८१ 05/09/2024 - 11:05

सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना।

२०८०/०८१ 05/07/2024 - 11:06

उन्नत धानको वीउ खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना।

२०८०/०८१ 05/03/2024 - 17:26

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना।

२०८०/०८१ 05/03/2024 - 17:25

Tender सम्बन्धमा।

२०८०/०८१ 04/30/2024 - 13:13

५०% अनुदानमा माछा दाना वितरण सम्बन्धी सूचना।

२०८०/०८१ 04/25/2024 - 10:56

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

२०८०/०८१ 04/25/2024 - 10:49

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सम्बन्धि सूचना।

२०८०/०८१ 04/16/2024 - 10:56

Pages