FAQs Complain Problems

मिति २०८०/४/६ गते रुपनी गा. पा. अन्तर्गत खाँडो खोलाको नजिकको बस्तीहरमा पानीले कटान गर्दा त्यो समस्या सामधान सहित मृत गाई/गोरु सिनोलाई माटोमा पुर्न कार्य गरियो।