FAQs Complain Problems

यसै गा.पा. को वडा नं. १ बाट जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी घर दैलो कार्यक्रमको शुभारम्भ गा.पा. अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार यादव ज्यू, उपाध्यक्ष श्री पुष्पा श्रेष्ठ लौगी ज्यू, १ नं. वडा अध्यक्ष श्री लीला यादव ज्यू उपस्थितिमा गरियो।