FAQs Complain Problems

समाचार

ज्येठ नागरिक परिचय पत्रको लागि चाहिने आवश्यक कागजपत्रहरु के -के हुन् ?

  • समय: -५ दिन भित्र अथवा अति जरुरी भएमा १ दिन मै पनि प्राप्त गर्न सकिने छ।
  • जिम्मेवार अधिकारी: -प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
  • सेवा दिने कार्यालय: - रुपनी गाउँपालिका अथवा आवश्यक कागजातहरु सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दिदाँ पनि वडाले १५ दिन उपलब्ध गराई दिने छ
  • सेवा शुल्क: -नि-शुल्क प्राप्त
  • आवश्यक कागजातहरु: -१.पासपोर्ट साइजको हाल खिचिएको फोटो -२ प्रति 
  • .नागरिकता प्रमाणपत्रको  फोटोकपी -१ प्रति, बँसाइ सरी आएको वा विवाह हुनु अगावैको नागरिकताको हकमा रुपनी गा.पा.को  ठेगाना खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि
  • श्रीमान्/श्रीमती खुल्ने प्रमाणपत्र -१ प्रति 
  • निवेदन - १ प्रति 
  • संरक्षक को नाम/फोन नं. 

           सम्पर्क व्यक्ति अथवा महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुखको मोबाईल नं. ९८६४०१७६९८