FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-६ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। ७६/७७ Sunday, June 7, 2020 - 17:04 PDF icon वडा न-६.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-३ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। ७६/७७ Sunday, June 7, 2020 - 15:55 PDF icon वडा न-3.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-१ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। ७६/७७ Sunday, June 7, 2020 - 15:40 PDF icon वडा न-1.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-५ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। ७६/७७ Sunday, June 7, 2020 - 14:28 PDF icon वडा न-५.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-४ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। ७६/७७ Sunday, June 7, 2020 - 14:09 PDF icon वडा न-४.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-२ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। ७६/७७ Sunday, June 7, 2020 - 13:05 PDF icon रकम-२.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को दोस्रो चौमासिक अन्तर्गत ६ नं. वडा बाट रकम पाउने लाभग्राहीहरुको नामावलि सहितको लिष्ट प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।।। ७६/७७ Monday, March 9, 2020 - 13:59 PDF icon दोस्रो चौमासिकको रकम-६.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को दोस्रो चौमासिक अन्तर्गत ३ नं. वडा बाट रकम पाउने लाभग्राहीहरुको नामावलि सहितको लिष्ट प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।।। ७६/७७ Monday, March 9, 2020 - 13:57 PDF icon दोस्रो चौमासिकको रकम-३.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को दोस्रो चौमासिक अन्तर्गत १ नं. वडा बाट रकम पाउने लाभग्राहीहरुको नामावलि सहितको लिष्ट प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।।। ७६/७७ Monday, March 9, 2020 - 13:54 PDF icon दोस्रो चौमासिकको भर्पाई.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को दोस्रो चौमासिक अन्तर्गत ५ नं. वडा बाट रकम पाउने लाभग्राहीहरुको नामावलि सहितको लिष्ट प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।।। ७५/७६ Monday, February 17, 2020 - 15:54 PDF icon दोस्रो चौमासिक-५ .pdf

Pages