FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब. २०७६/०७७ को दोस्रो चौमासिक अन्तर्गत ५ नं. वडा बाट रकम पाउने लाभग्राहीहरुको नामावलि सहितको लिष्ट प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।।। ७५/७६ Monday, February 17, 2020 - 15:54 PDF icon दोस्रो चौमासिक-५ .pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को दोस्रो चौमासिक अन्तर्गत २ नं. वडा बाट रकम पाउने लाभग्राहीहरुको नामावलि सहितको लिष्ट प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।।। ७६/७७ Monday, February 17, 2020 - 15:44 PDF icon दोस्रो चौमासिक-2 wada.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को दोस्रो चौमासिक अन्तर्गत ४ नं. वडा बाट पाउने लाभग्राहीहरुको रकम सहितको लिष्ट प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।।। ७६/७७ Monday, February 17, 2020 - 15:26 PDF icon दोस्रो चौमासिक-४.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को प्रथम चौमासिक अन्तर्गत सम्बन्धि १ नं. वडा देखि ६ नं. वडा का लाभग्राहीहरुले बैंकबाट रकम पाएको लिष्ट यस प्रकार रहेको सम्बन्धि सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ। ७६/७७ Tuesday, February 11, 2020 - 15:34 PDF icon pasaki pharchaut of 5.pdf, PDF icon pasaki pharchaut of 6.pdf, PDF icon peski pharchaut report of 2.pdf, PDF icon peski pharchaut report of 4.pdf, PDF icon बैंकबाट भुक्तानि रकम १ वडा.pdf, PDF icon वडा नं.-3.pdf